NSUPK Niwelator skutków używania paliw kopalnych
Obecny stan pozyskiwania paliw/energii zasilających naszą cywilizację wydaje się być archaiczny wobec odkryć współczesnej nauki i transferu technologii pozaziemskich. Rabunkowa eksploatacja np. złóż ropy, gazu i węgla wyrządza olbrzymie szkody w tkance planety degradując jej naturalne środowisko. Zarazem około 6 tysięcy patentów urządzeń na tzw. wolną energię tkwi w sejfach elit 1%. Pranator Tesli nie zdaje się być w powszechnym użyciu.
Instalacja wybiega w przyszłość [może bliższą niż oczekujemy] gdy obecne lobby paliwowo-energetyczne będzie historią a na Ziemi nastanie czas naprawiania wyrządzonych szkód
i odbudowywania ekosystemów. Przedstawia projekt urządzenia operującego w byłych kotłowniach i kopalniach.
Najważniejsze funkcje:
- odbudowywanie sieci krystalicznej danego miejsca
- dezintegracja molekularna zanieczyszczeń w glebie i wodach gruntowych
- może cofnąć w czasie skażony teren do momentu gdy istniał on przed dysharmonijną ingerencją człowieka i wprowadzić ów stan w obecną linię czasu. Przewidziane są także wersje dla platform wiertniczych, składowisk odpadów nuklearnych i terenów gdzie dokonywano "próbnych" eksplozji atomowych.

16_zaproszenie.jpg
 plakat     
16_nsupk1.jpg
 nsupk / widok fragment     
16_nsupk4.jpg
 transporter / fragment     
16_nsupk3.jpg
 transporter / detal     
16_nsupk5.jpg
 transporter / detal     
16_nsupk2.jpg
 transporter / detal     
16_nsupk11.jpg
 transporter / tafle neutrino     
16_nsupk10.jpg
 widok / fragment     
16_nsupk7.jpg
 rdzen     
16_nsupk9.jpg
 tafle neutrino + rdzen / fragment     
16_nsupk12.jpg
 tafla neutrino + rdzen     
16_nsupk13.jpg
 tafla neutrino + rdzen     
16_nsupk8.jpg
 nsupk / fragment     
16_nsupk14.jpg
 tafla neutrino + rdzen     
16_nsupk25.jpg
 tafla neutrino     
16_nsupk15.jpg
 rdzen / fragment     
16_nsupk16.jpg
 rdzen / fragment     
16_nsupk17.jpg
 rdzen / fragment     
16_nsupk20.jpg
 oktagon     
16_nsupk18.jpg
 oktagon / detal     
16_nsupk27.jpg
 oktagon / detal     
16_nsupk23.jpg
 emisja szmaragdowego promienia     
16_nsupk21.jpg
 emisja niebieskiego promienia     
16_nsupk22.jpg
 emisja promienia indygo     
16_nsupk24.jpg
 emisja amarantowego promienia     
16_nsupk26.jpg
 emisja niebieskiego promienia