ZAPRZĘG LUNARNY jest jedną z możliwych materialnych manifestacji
kosmicznej maszynerii zapewniającej ciągłość faz Księżyca.
Podczas pełni i nowiu,w trakcie przybywania i ubywania Zaprzęg czuwa
nad mechaniką księżycowych cykli ciągnąc glob po bezmiarze nieba.
dane techniczne:
Zaprzęg Główny - podzespoły:
ogon dolny - spirala czasu horyzontalnego
ogon górny - spirala czasu wertykalnego
cugiel mocy (kiełkujący) + cugle równowagi
obrotnice równowagi + czułki mocy
dyszel jako podwójna trąba przednia
płozy + złącza kolanowo - płozowe
obiekty towarzyszące:
Ten Co Się Wykluł
4 Bufory Słońca
4 Bufory Księżyca
6 Asystentów
Porombłuny - cykl 12 fotografii wykonanych wraz z Jackiem Porembą
poniżej dokumentacja trzech upublicznień Zaprzęgu

35_plakatydkit98.jpg
       
35_plakat1998dkit.jpg
       
35_zaprzeglunarny2.jpg
       
35_zaprzeng.jpg
       
35_zaprzeglunarny1.jpg
       
35_buforslonca0.jpg
       
35_2zaprzeglunarnybuforslonca.jpg
       
35_zaprzeglunarnytransport.jpg
       
35_plakat2001cl.jpg
       
35_zlszaproszenie.jpg
       
35_kipafr.jpg
       
35_faza2.jpg
       
35_fzlswidokogolny.jpg
       
35_zaprzeng2.jpg
       
35_ftcsw.jpg
       
35_fwernisaz.jpg
       
35_zaprzeng3.jpg
       
35_zaprzeng5.jpg
       
35_zaprzeng4.jpg
       
35_asystenci.jpg
       
35_fporombluny2.jpg
       
35_fporombluny.jpg
       
35_plakatuvmix.jpg
       
35_zaprzeng6.jpg
       
35_schemat.jpg
       
35_uv2.jpg
       
35_uv48.jpg
       
35_uv52.jpg
       
35_uv5.jpg
       
35_uv7.jpg
       
35_uv88.jpg
       
35_uv4.jpg
       
35_uv11.jpg
       
35_uv26.jpg
       
35_uv41.jpg
       
35_uv61.jpg
       
35_uv75.jpg
       
35_uv70.jpg